Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Zeemanswoordenboek in vier talen

English, French, German, Dutch
Boom, Dignus J.
's-Gravenhage: Gebr Van Cleef, 1888
Pagina's: 714

Vindplaats(en)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands