Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Technische woordenlijst voor scheepvaart en haven

Terminologie maritime et portuaire. Shipping and Port Terminology.Worterverzeichnis für Hafen und Schiffahrt
Callens, S.
Antwerpen: Beroepsinstituut voor havenbedienden, 1960
Pagina's: 84

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands