Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's dictionary of brewing in English, French, German and Dutch

European brewery convention
Amsterdam: Elsevier, 1983
ISBN: 0444421319
Pagina's: 264

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01 XI 009
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 678.71-else


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: drankentechnologie , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands