Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Sailor talk

Essential words and phrases in 6 languages
Hollander, Neil
London: J. Murray, 1980
ISBN: 9022812065
Pagina's: 128

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans