Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Viertalig Zeemans-woordenboek (schepen- scheepsmachines-scheepvaart)

English, French, German, Dutch
Kuwert-Coppen, H.G. & G. Bly-Pastur
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1920
Pagina's: 138

Vindplaats(en)
- Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands