Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Dictionnaire des termes de marine français recueillis et traduits en termes techniques hollandais et en portie en anglais

Woordenboek der Fransche zee-termen bijeenverzameld en in Hollandsche en gedeeltelijk in Engelsche kunstwoorden overgebragt
Lantsheer, Hendrik Willem & Twent, A.C.
Amsterdam: P. den Hengst & Zn, 1811
Pagina's: 159

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: TR 3048247 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Duits, Engels, Frans