Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek der Zee-, Stoom- en Scheepsbouwkundige Termen, in de Hollandsche, Fransche en Engelsche Talen

Reehorst, Karel P. ter
Amsterdam: G. Hulst van Keulen, 1845

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM 1727 C 16-18 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Engels, Frans, Nederlands