Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Dictionnaire de Marine ou collection de mots et termes techniques hollandais traduits en francais et en anglais

Zeemans Woordenboek, of verzameling der meest gebruikelijke Hollandsche Zee Kunstwaarden en Spreekwijzen
Twent, A.C.
's-Gravenhage-Amsterdam: P. den Hengst & Zn-Gebr Van Cleef, 1813
Pagina's: 199

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: TR 3048240


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Engels, Frans, Nederlands