Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Vakwoordenboek voor de Europese binnenvaart

Nederlands-Frans-Duits-Engels
Versnel, P.
Assen: Born, 1968
Pagina's: 215

Vindplaats(en)
- Belgisch Parlement Archief: S/5A/4/G / LING
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 658.48-vers WNU (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands