Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Handboek voor loodsen

in acht levende talen, als Hollandsch , Engelsch, Deensch of Noorsch, Duitsch, Zweedsch, Fransch, Spaansch en Italiaansch inhoudende alle bevelen, noodig bij het land of kust aandoen, ter reede komen, dok of haven inhalen, onderzeil gaan, anker ligten, st
Wijk, M.P.
Rotterdam: , 1849
Pagina's: iii + 26

Vindplaats(en)
- Maritiem Museum "Prins Hendrik" Bibliotheek Rotterdam: 16 A 1d WIJK


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Noors, Spaans, Zweeds