Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Marinetermen

Chambon, Albert
Den Helder: C. de Boer, 1945
Editie: 4
Reeks: Vandersteng-serie
Reeksnummer: 1
Pagina's: 168

Vindplaats(en)
- Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Leiden: M 4c 187 N


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Nederlands