Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Militair Woordenboek, voor Nederlanders bewerkt

Landolt, H.M.F.
Leiden: A.W. Sijthoff, 1861

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: krijgskunde en militaire techniek , oorlogsvoering , techniek
taal: Nederlands