Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Verklarend oorlogswoordenboek

Lennep, G.L. van
Amsterdam: Bert Bakker, 1988
ISBN: 9035106121
Pagina's: 256

Vindplaats(en)
- Vrije Universiteit Amsterdam: AA.00628.b: v4.5


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: oorlogsvoering , techniek
taal: Nederlands