Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Militair zakwoordenboek

bevattende eene verklaring van woorden, welke betrekking hebben op de onderscheidene wapenen
Zwolle: J.J. Tijl, 1832

Vindplaats(en)
- Koninklijk Nederlands Leger-en Wapenmuseum Bibliotheek Delft: MVO 0014


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: krijgskunde en militaire techniek , oorlogswapens , techniek
taal: Nederlands