Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lexicon politiek-militair-strategische termen

Nederlof, K.A.
Leiden: New Rhine Publishers, 1979
ISBN: 9062275184
Pagina's: 72

Vindplaats(en)
- Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam: 47 C 44
- Koninklijke Militaire School: KMS BIBL 355(091) NEDE /


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, krijgskunde en militaire techniek , oorlogsvoering , politieke instellingen en organisaties , techniek
taal: Nederlands