Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

English-Flemish phrase book

A selection of words and sentences for daily use with Flemish residents in England and a short list of military terms
Bisschop, E.V.
London: Leopold B. H, 1915
Pagina's: 75

Vindplaats(en)
- Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin: =1Z00610


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: krijgskunde en militaire techniek , techniek
taal: Engels, Nederlands