Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Viertalig Militair-Technisch Woordenboek

English, French, German, Dutch
Bouwensch, K.W.
's-Gravenhage: De Gebroeders Van Cleef, 1906
Pagina's: vii + 287

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 10296237


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: krijgskunde en militaire techniek , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands