Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Dictionnaire Français et Hollandais, Hollandais et Français à l'usage de l'Artilleur

Woordenboek voor den Artillerist, Fransch en Nederduitsch en Nederduitsch en Fransch
Chantepie de la Saussaye, J.R.S.C.
's-Gravenhage: Doorman & comp, 1811

Vindplaats(en)
- Koninklijke Militaire Academie: KMA 250 E37


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: krijgskunde en militaire techniek , techniek
taal: Frans, Nederlands