Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Dictionary: English-French-Flemish giving military & general words & phrases

Woor­denboekje: Engelsch-Fransch- Vlaamsch gevende de meest gebruikte militaire woorden & zinnen
Stavele: Alexis de Carne approx, 1915
Pagina's: 20

Vindplaats(en)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: oorlogsvoering , techniek
taal: Engels, Frans, Nederlands