Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Dictionnaire polyglotte, militaire et naval

Tokio: Bureau de traduction de l'Etat-Major Général du Japon, 1880

Vindplaats(en)
- Universiteitsbibliotheek Leiden: 1440 E 4-5 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: oorlogsvoering , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Japans, Nederlands