Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Fransch-Nederlandsch militair technisch woordenboek

Hoefer, F.A.
Arnhema: , 1881
Pagina's: 604

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 800 B / HOEF 1881
- Technische Universiteit Delft: TR 3039911 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: krijgskunde en militaire techniek , oorlogsvoering , techniek
taal: Frans, Nederlands