Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Dictionnaire Polyglotte de Termes techniques militaires et de Marine

Landolt, H.M.F.
Leiden: E.J. Brill, 1865

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 82303342


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: krijgskunde en militaire techniek , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands