Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De meest gebruikelijke Termen der Cavalerie vertaald in het Fransch en Duitsch

Romer, G.P.A.G.H.
's-Gravenhage: G.C. Visser, 1891
Pagina's: 6 + 121 + 2 + 105

Vindplaats(en)
- Koninklijke Militaire Academie: KMA 1531 5


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: krijgskunde en militaire techniek , techniek
taal: Duits, Frans, Nederlands