Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Dictionnaire français et hollandais et hollandais et français à l'usage de l'artilleur

Woordenboek voor den artillerist, Fransch en Nederduitsch en Nederduitsch en Fransch
Saussaye, J.R.S.C. de la
's-Gravenhage: A. Kloots, 1811
Pagina's: 241

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 891 J 22 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: krijgskunde en militaire techniek , techniek
taal: Frans, Nederlands