Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Militair Handwoordenboek

Fransch-Nederlandsch en Nederlandsch-Fransch
Woulff, A.
's-Gravenhage: Commissie tot verzending van Vlaamsche boeken naar het Belgische leger, 1917
Pagina's: 82

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: A83985 /


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: krijgskunde en militaire techniek , oorlogsvoering , techniek
taal: Frans, Nederlands