Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Definities van lasbaarheid en las- en soldeerprocessen

Delft: NNI, 1986
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN 2064
Pagina's: 2

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: GE 40226/2064-1 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: metaaltechnologie , techniek
taal: Engels, Frans, Nederlands