Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's Dictionary of metal finishing and corrosion in five languages

English-French-Italian-Dutch-and German
Dettner, Heinz W.
Amsterdam-London-New York: Elsevier, 1971
ISBN: 0444409386
Pagina's: 175

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 800 B / DETT 1971
- Technische Universiteit Delft: 7615246


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: metaaltechnologie , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands