Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Indeling en omschrijving van onvolkomenheden in smeltlassen in metalen

Delft: Nederlands Normalisatie-instituut, 1987
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN-ISO 6520
Pagina's: 16

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 5006301 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: metaaltechnologie , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands