Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's dictionary of metallurgy and metal working in six languages

English/American - French - Spanish - Italian - Dutch and German
Clason, W.E.
Amsterdam: Elsevier, 1978
ISBN: 0444416951
UDC: 669 #
Editie: 2
Pagina's: 848

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01 032
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 672-clas-1 WNU (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: metaaltechnologie , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans