Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Verzeichnis der Eisen- und Stahlerzeugnisse und der Unternehmen des gemeinsamen Marktes für Stahl

Lijst van de producten van de ijzer- en staalindustrie en van de ondernemingen van de gemeenschappelijke markt voor staal , Répertoire des produits sidérurgiques et des entreprises du marché commun de l’acier
Straatsburg: Europese Gemeenschap, 1955
Pagina's: 238

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Overheidspublicaties: QE/Tek/59(55-07)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: metaaltechnologie , techniek
taal: Duits, Frans, Italiaans, Nederlands