Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Materieel voor de textielindustrie: kaardbeslag

Terminologie
Brussel: Belgisch Instituut voor Normalisatie, 1980
Pagina's: 11

Vindplaats(en)


inhoud: figuren
onderwerpsindeling: techniek , textieltechniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands