Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Materieel voor de textielindustrie: veredelingsmachines

Terminologie i.v.m. span- en droogramen
Brussel: Belgisch Instituut voor Normalisatie, 1980
Pagina's: 15

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: techniek , textieltechniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands