Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Materieel voor de textielindustrie: wikkelingen en hulzen voor wikkelingen

Terminologie
Brussel: Belgisch Instituut voor Normalisatie, 1984
Editie: 2
Pagina's: 9

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: techniek , textieltechniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands