Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Viertalig Textiel-Woordenboek voor de handel

Nederlands-Duits-Engels-Frans met alfabetische registers
Tas, J.
Doetinchem: C. Misset, 1951
Pagina's: 242

Vindplaats(en)
- Belgisch Parlement Archief: S/5A/4/G / LING
- Universiteitsbibliotheek Maastricht: SHC PAC 839 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: techniek , textieltechniek
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans
register: ja
registertype: alfabetisch