Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek der kerkelijke geschiedenis

Bredie, L.G.
Amsterdam: C.G. Sulpke, 1826

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 3115 A 36 [-38] (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: godsdienst en theologie , religie
taal: Nederlands