Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek van de geschiedenis der Christelijke kerk

Duijs, P.
Kampen: K. van Hulst & S. van Velzen Jr., 1856

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM IWO 307 B 23 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: godsdienst en theologie , religie
taal: Nederlands