Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Encyclopaedisch Kerkelijk Woordenboek

Verklaring van woorden en termen uit het katholieke leven
Kors, J.B.
Bilthoven: De Gemeenschap, 1938
Editie: 6
Pagina's: 707

Vindplaats(en)
- Augustijns Historisch Instituut: G.EC.56
- Vrije Universiteit Amsterdam: CA.00184.-


publicatietype: encyclopedie
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: godsdienst en theologie , religie