Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Katholiek woordenboek

Knippenberg, W.H.Th. & Oudejans, Frans
Amsterdam: Thomas Rap, 1987
ISBN: 9060052714
Pagina's: 191

Vindplaats(en)
- Groot Seminarie Rolduc: 282 / KATH 1987
- Technische Universiteit Eindhoven: YMA 87 KNI (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: godsdienst en theologie , religie
taal: Nederlands