Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Liturgische trefwoordenlijst

Spiertz, Franciscus Xaverius
Nijmegen: Katholieke Universiteit, 1984
Pagina's: 121

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Godgeleerdheid: 0,308333333
- Vrije Universiteit Amsterdam: CK.05120.-


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: godsdienst en theologie , religie
taal: Nederlands