Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Beknopt kerkelijk handwoordenboek

verklarend woordenboek van katholieke geloofs- en zedenleer, liturgie, symboliek en kerkkunst
Nieuwbarn, Mattheus Cornellius
Tilrburg: Bijvoet-Mutsaers & Zn, 1910
Pagina's: xii + 546

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk
- Vrije Universiteit Amsterdam: KA.01251.k: 2913 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: godsdienst en theologie , religie
taal: Nederlands