Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Klein Theologisch Woordenboek

Rahner, Karl & Vorgrimler, Herbert
Hilversum-Antwerpen: Paul Brand, 1965
Pagina's: 430

Vindplaats(en)
- Augustijns Historisch Instituut: H.MA.253/34 /
- Rijksuniversiteit Groningen: UNIT A 1099


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: godsdienst en theologie , religie
taal: Nederlands