Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Roomsche Woorden

Woorden en uitdrukkingen der Roomsche Kerk, verzameld en toegelicht
Stellwagen, A.W.
Groningen: J.B. Wolters, 1902
UDC: 803.9
Pagina's: viii + 228

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 803.9H3 / ROOM 1902
- Universiteit van Amsterdam: UBM IWO 374 G 27


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: godsdienst en theologie , religie
taal: Nederlands