Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Liturgie in losse woorden

Praktisch woordenboekje voor kerkgangers
Warnink, G.
Kampen: J.H. Kok, 1988
ISBN: 9024208998
Pagina's: 184

Vindplaats(en)
- Groot Seminarie Gent: L8 /
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 253-warn-1


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: godsdienst en theologie , religie
taal: Nederlands
register: ja