Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lijst van termen t.b.v. het Departement van onderwijs en eredienst

Smith, A.J. & Kramer, A.L.N.
Batavia: Departement van Onderwijs en Eeredienst, 1947
Pagina's: 72

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM Br. 4 G j 6 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: onderwijs
taal: Nederlands
taal termen: Indonesisch, Nederlands