Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

A contribution to an English-Dutch glossary of wine making terminology

Ceukeleer, Anita De
Antwerpen: RUCA. Hoger instituut voor vertalers en tolken, 1975
Pagina's: xxi + 184

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: THB1426


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: drankentechnologie , techniek
taal: Engels, Nederlands