Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Contribution to a newspaper glossary English-Dutch

Beesems, M.
Antwerpen: HIVT, 1970
Pagina's: 252

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: kennis, massacommunicatie
taal: Engels, Nederlands