Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Frans-Nederlands glossarium van het middelbaar onderwijs in België en vergelijking met de woordenschat van het overeenstemmende onderwijs in Nederland

Baeken, M.F.
Brussel: Hoger Rijskinstituut Vertalers en Tolken, 1973
Pagina's: 457

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: onderwijs
taal: Frans, Nederlands