Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Culinaire terminologie in Vlaamse en Nederlandse tijdschriften

een semasiologisch en onomasiologisch onderzoek
Dermaut, Linda
Leuven: KUL. Faculteit letteren en wijsbegeerte, 1986
Pagina's: 240

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: THL33172


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur , techniek , voedseltechnologie
taal: Nederlands