Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Codex van de spraakkundige terminologie

proeve van coördinatie
Brussel: Ministerie van openbaar onderwijs, 1949
Pagina's: 39

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: Broch 17690
- K.U.Leuven Collectie Belgische Schoolboeken: SA16217


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands