Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Meetonzekerheid van lengtemetingen : termen, definities en richtl©¦nen

Uncertainty of length measurements : terms, definitions and guidelines
Normcommissie 341 01
Delft: NNI, Nederlands normalisatie-instituut, 1987
UDC: 531.71.088:001.4
Editie: 2
Pagina's: 47

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 5003426 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: kennis, metrologie
taal: Engels, Nederlands
ordening: hiërarchisch
register: ja
registertype: alfabetisch